فیلم / روستای ون کاشان اصفهان - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی