فیلم/ اولین ماشین پرنده با انرژی پاک در کل دنیا - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی