حضور جواد اوجی وزیر نفت در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF) - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی