کاریکاتور/ اندازه سفره مردم پس از گشایش اقتصادی! - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی