نشست خبری معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و امضای قراردادهای همکاری - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی