نشست خبری فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی