مصاحبه با مسئولان در حاشیه چهارمین روز بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی