اینفوگرافیک/واکنش منفی بازار به خبرهای خوش رئیس جمهوری ! - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی