حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد
حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: مجموع حجم نفتی که در چهل سال گذشته تولید شده، با نفت کشف شده قابل استحصال جبران و جایگزین شده است.

به گزارش نبض انرژی، سید صالح هندی، امروز (دوشنبه) در مراسم اعلام جزئیات کشف میدان نفتی نام اوران، با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به جز ۶ سالی که به شدت درگیر جنگ ( از دوره هشت سال دفاع مقدس ) بودیم در تمام سال‌ها کشف ذخایر نفتی داشتیم  و افزود: از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ ، اکتشاف شرکت

ملی نفت و وزارت نفت ایران در دنیا رتبه نخست را داشته که انتظار می رود این رکورد با کشفیات جدید دوباره تکرار شود.

وی افزود: امروز در بخش گاز وضعیت بسیار بهتر است و هشت برابرمجموع گازی که تولید شده، ذخایر کشف شده ثبت کردیم.

هندی با اشاره به اینکه دوران کشف ساختمانی و طاقدیسی به اتمام رسیده، افزود: باید به دنبال روش‌های جدید باشیم و بر همین اساس از سال ۹۵ تغییر رویکرد رخ داد و با تغییر ساختار سازمانی از شکل وظیفه‌ای به سازمانی پروژه‌محور و تغییر رویکرد به چند سری اهداف اکتشافی، چند سال زمان برد تا استقرار پیدا کرد و به نتیجه رسید.

به گفته هندی،‌ مجموعه وزارت نفت، کم شدن اکتشافات نفت در چند سال را تحمل کردند تا این تغییر محقق شود.

وی تاکید کرد: ضرورت مطالعه یکپارچه به جای نگاه کوچک به یک منطقه سبب شد تا پروژه لرزه‌نگاری سپهر را در دشت آبادان تعریف کنیم و  این ایده شکل گرفت که امکان دارد بین میادین قدیمی کشف شده، نفت وجود داشته باشد، از همین رو راهبرد اکتشاف را به استراتژی کشف تبدیل کردیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه در این زمینه سه چاه توسط شرکت ملی حفاری ایران حفر شد، گفت: ترکیب داده‌های این چاه‌ها با داده‌های لرزه‌نگاری و انجام فعالیت‌های شبیه‌سازی و مدل‌سازی، مشخص شد یک مخزن بزرگ با حجم عظیم نفت در لایه ایلام این منطقه وجود دارد.

وی تاکید کرد: این نگاه جدید در اکتشاف هم در گسترش این لایه و هم در کشف لایه‌های دیگر ادامه دارد.