رشد مصرف گاز از رشد صادرات آن پیشی گرفت
رشد مصرف گاز از رشد صادرات آن پیشی گرفت
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار، میزان رشد مصرف گاز سال‌به‌سال جهش بیشتری از رشد صادرات آن دارد. همچنین میزان تولید و صادرات نفت خام کاهشی بوده است.

به گزارش نبض انرژی، در فصل تابستان پارسال، میزان تولید و صادرات نفت خام به ترتیب ۳.۸ میلیون بشکه و ۱.۹ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب ۰.۳ و ۱۴.۸ درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این جداول، آمار تولید و صادرات نفت ایران از پاییز ۹۷ به بعد اعلام نشده است.

براساس گزارش مرکز آمار، مقدار تولید و صادرات نفت خام و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۳۸۸۰ هزار بشکه در روز تولید و ۲۱۵۴ هزار بشکه در روز صادر، در تابستان سال ۱۳۹۶ معادل ۳۸۶۷ هزار بشکه در روز تولید و ۲۱۸۲ هزار بشکه در روز صادر شده است.

همچنین در پاییز سال ۱۳۹۶ معادل ۳۸۳۶ هزار بشکه در روز تولید و ۲۱۲۲ هزار بشکه در روز صادر شده است. در زمستان سال ۱۳۹۶ نیز معادل ۳۸۱۲ هزار بشکه تولید و ۲۱۱۹ هزار بشکه صادر شده است.

در بهار سال گذشته هم ۳۸۰۵ هزار بشکه در روز تولید و ۲۲۱۰ هزار بشکه صادر شده است. این آمار در پاییز پارسال معادل ۳۷۹۴ هزار بشکه برای تولید و ۱۸۸۳ هزار بشکه برای صادرات بوده است. این آمار در شرایطی است که پس از این زمان هیچ آماری در خصوص میزان تولید و صادرات نفت خام ارائه نشده است.

در خصوص تغییرات مقدار تولید و صادرات نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها نسبت به دوره قبل باید گفت‌ که در سال ۱۳۹۵ تولید نفت خام ۱۶.۴ درصد و صادرات نفت خام ۴۸.۶ درصد افزایش و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۵.۸ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۶ نیز تولید نفت خام ۲.۳ درصد و صادرات نفت خام ۰.۶ درصد و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۵.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین مصرف داخلی گاز، سال به سال نسبت به زمان مشابه در سال قبل، با افزایش قابل توجه همراه بوده، در حالی که رشد صادرات گاز طبیعی از چنین افزایشی برخوردار نیست و شیب صعودی صادرات گاز بسیار ملایم‌تر از شیب صعودی نمودار رشد مصرف داخلی گاز طبیعی است.

در خصوص مقدار تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی نیز باید گفت که در بهار سال جاری ۶۰۳.۷ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز سبک صورت گرفته که ۱۱۴.۱ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش خانگی، ۱۶.۹ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش تجاری و عمومی، ۶.۳ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش کشاورزی، بخش پتروشیمی ۵۶.۰ میلیون مترمکعب در روز، بخش صنعت و نیروگاه ۲۹۹.۰ میلیون مترمکعب در روز و بخش حمل و نقل ۱۹.۴ میلیون مترمکعب در روز مصرف داخلی بوده است.

این در حالی است که تولید گاز سبک نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۰ درصد، در بخش خانگی ۲۳.۰ درصد، در بخش تجاری و عمومی ۱۳.۴ درصد، در بخش کشاورزی ۲۸.۶ درصد و در بخش پتروشیمی ۲۱.۷ درصد افزایش داشته و در دو بخش صنعت، نیروگاه و حمل و نقل به ترتیب ۶.۱ درصد و ۶.۳ درصد کاهش داشته است.