میزان تلفات برق تا پایان دولت به زیر ۱۰ درصد می رسد
میزان تلفات برق تا پایان دولت به زیر ۱۰ درصد می رسد
سخنگوی صنعت برق گفت: برنامه‌ریزی شده است میزان تلفات شبکه برق کشور تا پایان دولت دوازدهم به زیر ۱۰ درصد برسد.

به گزارش نبض انرژی، مصطفی رجبی مشهدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:‌ میزان تلفات در شبکه برق کشور از ابتدای دولت دوازدهم حدود ۴درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: تلفات انرژی مقدار استانداردی است که ناشی از عبور برق از سیم ها ایجاد می شود. این امر در همه کشورها وجود دارد. اقدام های لازم برای کاهش تلفات از ۶ تا ۷ سال قبل آغاز شده است یعنی از زمانی که میزان آن بسیار زیادتر از حد استاندارد بود.

رجبی مشهدی خاطرنشان ساخت: تلفات شبکه برق کشور اکنون حدود ۱۰.۵ درصد است و پیشتر ۱۵.۵ درصد بود.

سخنگوی صنعت برق گفت: کشور اسپانیا که شبکه‌ای شبیه شبکه برق ما دارد تلفات برق ۹درصدی دارد و برنامه ریزی شده است تا میزان تلفات در شبکه برق این کشور کاهش یابد.

وی افزود: کاهش تلفات از یک حدی به عنوان مثال زیر ۹ درصد نیازمند سرمایه گذاری های سنگین و استفاده از ابررسانه ها و تجهیزات جدیدتر است که اکنون به دلیل برخی مشکلات صنعت برق امکان آن وجود ندارد.

رجبی مشهدی ادامه داد: تلفات در شبکه انتقال و فوق توزیع کشور کمتر از سه درصد است.