حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت
حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت
درصد پرشدگی آب مخزن سدهای کشور در حالی تا بیست و دومین روز مرداد امسال به ۶۷ درصد کاهش یافته است که میزان بارش ها در ۶ حوضه اصلی آبریز نسبت به پارسال با رشد۱۰۰درصدی مواجه شده است.

به گزارش نبض انرژی، کشورمان براساس اخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران دارای ۶۸۰ سد در دست بهره‌برداری با ظرفیت ۵۰ میلیارد مترمکعب و نیز ۶ حوضه آبریز اصلی است.

تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران نشان می دهد که  تا پایان بیست و دومین روز از مردادماه حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۸۶.۹۸ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به همین بازه زمانی در پارسال با حجم ورودی ۲۵.۰۳ میلیارد مترمکعب با رشدی ۲۴۸ درصدی مواجه بوده است.

حجم خروجی سدهای کشور تا پایان بیست و دومین روز مرداد ۷۳.۳۵ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به پارسال با حجم خروجی ۲۶.۰۵ میلیارد مترمکعب از ۱۸۲درصد رشد برخوردار شده است.

موجودی آب مخازن سدها تا پایان بیست و دومین روز مرداد ۳۳.۵۱ میلیارد متر مکعب گزارش شده است که نسبت به پارسال با موجودی ۲۲.۲۴ میلیارد مترمکعب از تغییری ۵۱ درصدی برخوردار است.

میزان بارش های کشور در ۶ حوضه اصلی تا هشتم شهریور امسال ۳۳۹.۳ میلی متر گزارش شده است که نسبت به پارسال با بارش ۱۶۹.۵ میلیمتری با رشدی  ۱۰۰درصدی روبرو شده و نسبت به میانگین درازمدت ۵۰ساله با بارش ۲۴۴.۷ میلی متری ۳۹ درصد رشد کرده است.

بر طبق آمار اعلامی سازمان هواشناسی، سال آبی ۷۲-۷۱ پربارش‌ترین سال (با بارش ۳۵۲ میلی‌متر) و سال آبی ۸۷-۸۶ کم‌بارش‌ترین سال (با بارش ۱۴۶ میلی‌متر) بوده است.