نظام حکمرانی آب منطبق با تغییرات جدید تدوین شود
نظام حکمرانی آب منطبق با تغییرات جدید تدوین شود
رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو به تلاش های جهانی برای انطباق نظام حکمرانی آب با شرایط جدید اقلیمی اشاره کرد و گفت: تلاش می شود تا نظام حکمرانی آب در کشورمان هم منطبق با شرایط جدید اقلیمی تدوین شود.

به گزارش نبض انرژی، محمد فاضلی روز سه شنبه در حاشیه نخستین نشست تخصیص آب از منظر حکمرانی که در محل پژوهشگاه نیرو برگزارشد در جمع خبرنگاران افزود: باید نظام حکمرانی خود را با شرایط جدید ناشی از تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و نیازهای جدید و افزایش مطالبات مردمی تطبیق دهیم.

وی به وجود مناقشه برسر کیفیت حکمرانی آب در کشور که تداوم هم دارد اشاره کرد و گفت: این مناقشه ناشی از ناکارآمدی نیست بلکه کارآمدترین کشورها در بهره وری آب در منابع آب و شیوه مدیریت آن مناقشه دارند. مهم این است که ظرفیتی ایجاد شود تا این مناقشه به یک وضعیت بهتری برسد که پویا باشد.

فاضلی ادامه داد: مهم این است که بتوان این نظام حکمرانی را دائم منطبق با شرایط تغییر داد و به وضعیت‌های بهتری برسد.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو نظام های حکمرانی را یک سیستم انطباقی توصیف کرد که خود را با وضعیت‌های جدید تطبیق می‌دهد به این معنا که هرچقدر نظام حکمرانی یک کشور مدرن و پیچیده باشد بعد از مدت زمانی ۵ یا ۱۰ساله یا بر اثر تغییر جمعیتی و یا تغییر اقلیم و تغییر نیازمندی‌ها و یا براثر تغییر کسب و کارها نیاز هست که این نظام حکمرانی به هنگام و روز آمد شود.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که نظام حکمرانی ما باید ثابت و غیر قابل تغییر باشد بلکه باید متناسب با سیستم های انطباقی پیچیده تغییر داشته باشد زمانی که جمعیت یک حوضه آبریز تغییر می‌کند نظام حکمرانی باید منطبق با این تغییر داشته باشد.

فاضلی گفت: باید ظرفیتی ایجاد شود که سیستم خود را با شرایط جدید ایجاد شده انطباق داده و شرایط بهتری فراهم کند.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو با اشاره به تازه تاسیس بودن این مرکز گفت: هنوز برای اثر گذاری بر روند های موجود زود است اما برگزاری اینچنین جلساتی به تصمیم گیران نشان خواهد داد بعد اجتماعی، بعد اقتصاد اجتماعی و بعد سیاست گذاری حکمرانی آب مهم است و قبل از آنکه خود را نشان دهیم نمی‌توان تاثیرگذار مناسبی داشت.