۹۵ درصد مردم ایران گاز دارند
۹۵ درصد مردم ایران گاز دارند
با احتساب تمامی شهرنشینان و روستاییان کشور، در مجموع ۹۵ درصد جمعیت ایران از نعمت بهره مندی از شبکه سراسری گاز و دسترسی به گاز طبیعی در منازل مسکونی خود برخوردارند.

به گزارش نبض انرژی، نیردرحال حاضر سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی کشور بیش از 70 درصد است و خطوط لوله انتقال و توزیع گاز، همچون رگ‌ها و مویرگ‌های بدن در سراسر کشور پراکنده شده‌اند.

گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور که با هدف توزیع عادلانه بهره مندی از منابع ملی، بعد از انقلاب اسلامی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، در طی 41 سال گذشته از عمر بابرکت انقلاب، با شدت‌ها و ضعف‌ها و فرازها و نشیب‌های بسیار که ناشی از شرایط داخلی، منطقه‌ای و حتی در برخی مقاطع، تحت تأثیر شرایط جهانی بوده، علی‌رغم فشارهای بیرونی و مشکلات درونی، با استمرار فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی صنعت گاز کشور ادامه یافته و امروز در شرایطی هستیم که ایران با در اختیار داشتن 39 هزار و 65 کیلومتر خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز، 83 ایستگاه تقویت فشار گاز، 296 دستگاه توربوکمپرسور و دیگر تاسیسات گازی در خاورمیانه از لحاظ حجم تاسیسات صنعت گاز بی‌نظیر است.

تا امروز به 1173 شهر کشور گازرسانی شده و ضریب گازرسانی به شهرهای ایران به 97 درصد رسیده است. در واقع، 97 درصد جمعیت شهری ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

همچنین در حال حاضر تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز به 28 هزار و 916 روستا رسیده است و ضریب گازرسانی روستایی ایران با گازرسانی به این تعداد روستا، هم‌اکنون 79 درصد است.

با احتساب تمامی شهرنشینان و روستاییان کشور، در مجموع 95 درصد جمعیت ایران از نعمت بهره مندی از شبکه سراسری گاز و دسترسی به گاز طبیعی در منازل مسکونی خود برخوردارند.