یک میلیون کارت سوخت معطل در دفاتر پست
یک میلیون کارت سوخت معطل در دفاتر پست
یک مقام مسئول در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران گفت که بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه های معطله شرکت پست باقی مانده است.

به گزارش نبض انرژی، به نقل از صداوسیما، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در این زمینه گفت: هموطنان برای رصد کارت سوخت خود و دریافت آن می توانند به سایت پلیس مراجعه نمایند که دراین سایت حتی به صورت جزئی منطقه پستی که کارت سوختشان در آن موجود است نشان داده می شود.

شهرام رضایی با اشاره به اعمال محدودیت های جدید در خصوص عرضه بنزین به رانندگان از طریق کارت سوخت جایگاه داران گفت: پیش از این صاحبان خودرو می توانستند به راحتی روزانه ۶۰ لیتر بنزین در یک جایگاه دریافت کنند اما از ابتدای شهریور فقط می توانند ۳۰ لیتر دریافت کنند و بعد از قطع و وصل کارت به دستگاه و همچنین سپری شدن اندکی زمان دوباره اقدام به دریافت ۳۰ لیتر دیگر می کنند.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران افزود: توصیه ما به مالکان خودرو این است که در جایگاه ها از کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که عرضه بنزین از طریق کارت سوخت جایگاه داران در آینده محدودتر خواهد شد.

رضایی خاطر نشان کرد: از ۲۲ مرداد که استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه ها الزامی شده بود تعداد استفاده کنندگان از کارت سوخت شخصی بسیار کم بود اما این تعداد در چند روز اخیر به ۱۰ درصد رسیده است و ما هر ۱۰ روز این موضوع را رصد خواهیم کرد.