میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت آزاد کاهش یافت
میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت آزاد کاهش یافت
از امروز اول شهریورماه، لیتراژ (میزان) سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه عرضه سوخت در هر بار، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است.

به گزارش نبض انرژی، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پیرو اطلاع رسانی‌های قبلی از امروز اعمال محدودیت در لیتراژ کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها اجرا می‌شود.

به این وسیله به هموطنان تاکید می‌شود برای سهولت در سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

یادآوری می شود میزان لیتراژ در هر بار سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی  همان ۶۰ لیتر است.

ضمنا چنانچه به هر دلیلی مراجعه کنندگان، کارت سوخت به همراه نداشته باشند در تمام جایگاه‌ها کارت آزاد موجود است.