هر خانواده ایرانی چقدر آب مصرف می‌کند؟
هر خانواده ایرانی چقدر آب مصرف می‌کند؟
متوسط مصرف آب یک خانواده چهار نفره ایرانی در روز ۶۲۰ لیتر است که ۲۰۷ لیتر آن به مصرف در بخش حمام اختصاص دارد.

آشپزخانه منازل شامل ظرفشویی، پخت و پز و آشامیدن و همچنین دستشویی و توالت هر کدام سهم ۱۲۴ لیتری در مصرف آب بخش خانگی دارند.

نگاهی به سایر مصارف آبی منازل نشان می دهد: سهم لباسشویی ۸۱ لیتر، کولر و تهویه مطبوع ۲۱ لیتر و مصارف متفرقه مانند آبیاری فضای سبز ۶۳ لیتر است.

بر اساس آخرین آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ موجودی آب مخازن سدهای کشور در آغازین روزهای مرداد معادل 36 میلیارد و 380 میلیون متر مکعب است که این رقم نسبت به هفته پیش از آن ۹۲۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

کسری مخازن سدهای کشور به بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.