خالی کردن زیر پای فرماندهان جنگ اقتصادی توجیهی ندارد
خالی کردن زیر پای فرماندهان جنگ اقتصادی توجیهی ندارد
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر حمایت از زنگنه به عنوان یکی از فرمانده جنگ اقتصادی کنونی، گفت: هیچ توجیهی ندارد که برخی در این شرایط حساس کشور زیر پای فرماندهان جنگ اقتصادی خود را خالی کنند.

به گزارش نبض انرژی، بهرام پارسایی با تاکید بر اینکه هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان این آب و خاک قرار داریم و صنعت نفت نوک پیکان این حملات است، گفت: وقتی بیان می‌کنیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و صنعت نفت نیز آماج حملات دشمن است، یکی از فرماندهان این جنگ اقتصادی نیز به‌طور طبیعی بیژن زنگنه، وزیر نفت است.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ توجیهی ندارد که برخی در این شرایط حساس کشور زیر پای فرماندهان جنگ اقتصادی خود را خالی کنند، پشت پرده چنین رفتارهایی بدون تردید اهداف و غرایض سیاسی قوی وجود دارد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نفت به‌طور شفاف اعلام کرد که هرکس بتواند به فروش نفت ما کمک کند محدودیتی برای آن ایجاد نخواهیم کرد، اما نظارت می‌کنیم تا بیت‌المال به تاراج نرود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همانگونه که وزیر نفت بیان کرد، نباید اجازه داد بابک زنجانی‌های دیگر ایجاد شوند و منابع نفتی و بیت‌المال کشور را تاراج کنند.