سال ۲۰۲۰بهای نفت به ۶۵ دلار می رسد
سال ۲۰۲۰بهای نفت به ۶۵ دلار می رسد
بر اساس جدیدترین پیش بینی بانک جهانی، بهای هر بشکه نفت تا سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید که نسبت به زمان حاضر یک دلار کاهش خواهد داشت.

به گزارش نبض انرژی ، بانک جهانی بهای هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۹ میلادی را ۶۶ دلار پیش بینی کرده است.

پیش بینی جدید بانک جهانی در مقایسه با رقمی که در ماه اکتبر (مهر-آبان ۲۰۱۸) اعلام شده بود به سبب چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی جهان و افزایش تولید آمریکا، کمتر است.

همچنین بر اساس پیش بینی چشم انداز بازار مواد اولیه (کامودیتی) بانک جهانی در ماه آوریل، بهای فلزات پس از تجربه دوره رکود در شش ماه دوم سال ۲۰۱۸ ، در سال ۲۰۱۹ با افزایش روبرو خواهد شد. جدیدترین گزارش های خبری از کاهش سه درصدی شاخص های نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در دادوستدهای روز جمعه گذشته حکایت دارد.

بهای شاخص نفت خام برنت روز جمعه با ۳.۱ درصد کاهش به ۷۲ دلار و هشت سنت رسید. این در حالیست که بهای وست تگزاس اینترمدیت نیز با کاهش ۳.۴ درصدی به ۶۳ دلار و ۱۲ سنت رسید.

از ابتدای سال ۲۰۱۹، اوپک و هم پیمانانش از جمله روسیه میزان عرضه خود را از ابتدای ماه ژانویه ( ۱۱دی ماه) کاهش داده اند. هفته گذشته ترامپ با لغو معافیت خرید نفت ایران، بازارهای جهانی را متشنج کرده است.