آمریکا توان تحریم پتروشیمی های ایران ندارد
آمریکا توان تحریم پتروشیمی های ایران ندارد
معاون سابق وزیر نفت اظهار داشت: به دلیل تنوع مشتریان صنعت پتروشیمی و حضور بالغ بر 60 درصد مشتریان ما در قاره آسیا, احتمال تحریم شدن پتروشیمی های ایران توسط آمریکا بسیار کم است.

غلامحسین نجابت در گفت و گو با نبض انرژی گفت: عمده مشتریان صنعت پتروشیمی ایران دو کشور چین و هندوستان است که هردو کشور اعلام کرده اند تحریم ها در نظر نخواهند گرفت.
نجابت افزود: در حال حاضر معاملات ما با کشور هند و چین به صورت پایاپای انجام می شود.
وی با بیان این موضوع که صنعت پتروشیمی بر خلاف صنعت نفت مشتریان متنوعی دارد و همین امر احتمال تحریم پتروشیمی های ایران توسط امریکا را کم می کند, خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از تولیدات شرکت های پتروشیمی , کودهای شیمیایی است که این مورد نیز به دلیل اینکه مصرف خوراکی دارد هیچگاه جزو لیست تحریم ها قرار نگرفته است.
نجابت با اشاره به اینکه آمریکا توان تحریم پتروشیمی های ایران را ندارد, تصریح کرد: بیش از 60 درصد مشتریان ما در حوزه صنعت پتروشیمی در آسیا قرار دارند و همین امر باعث می شود آمریکا نتواند به طور کامل صادرات ما را متوقف سازد.
گفتنی است مقامات امریکایی پس اعلام عدم تمدید معافیت های نفتی ایران برای 8 کشور  از احتمال تحریم صادرات پتروشیمی ایران نیز سخن گفته اند.