4 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی افزوده می شود
4 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی افزوده می شود
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی اعلام کرد: امسال 22 واحد جدید حرارتی در مجموع به ظرفیت سه هزار و 933 مگاوات راه اندازی می‌شود و در نیروگاه‌های حرارتی موجود نیز با رفع محدودیت های تولید به میزان 461 مگاوات ارتقای توان عملی صورت می گیرد.

به ‌گزارش نبض انرژی، «حمیدرضا عظیمی» افزود: تعمیرات نیروگاهی به میزان 95 هزار مگاوات تا پیش از پیک 98 (نقطه اوج مصرف برق در تابستان امسال) به پایان می رسد.

وی از ارتقای بازده نیروگاه‌های حرارتی به میزان 38.5 درصد خبر داد و با اشاره به 123 نیروگاه با 557 واحد فعال در کشور یادآوری کرد: ایران با 65 گیگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی نصب شده، در رتبه نهم جهان قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی استفاده از خطوط اعتباری چین و روسیه، انتشار اوراق اسلامی، تهاتر مطالبات با وزارت نفت وفق قانون بودجه سال 98 و منابع حاصل از فروش برق، به عنوان مهم‌ترین برنامه های تامین مالی برای نگهداری و توسعه نیروگاه‌های حرارتی در سال 98 یاد کرد.
دستاوردهای پارسال
عظیمی از کاهش بدهی‌های شرکت برق حرارتی به میزان 50 هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه در سال 1397 خبر داد و اعلام کرد: پارسال عملیات اجرایی هشت واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت 2 هزار و 841 مگاوات آغاز و محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های حرارتی به ظرفیت 150 مگاوات مرتفع شد.
عظیمی از انجام بموقع 85 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی تا قبل از پیک پارسال خبر داد و اعلام کرد: ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال 1397 تا سقف 99 درصد ارتقا پیدا کرد.
ارتقای بازده نیروگاه‌های حرارتی به 38.1 درصد و رکوردشکنی در زمینه تولید هم‌زمان نیروگاه‌های حرارتی به میزان 47 هزار و 473 مگاوات از دیگر دستاوردهای پارسال بود.
وی عنوان کرد: تولید انرژی حرارتی در سال 1397 به میزان 287 میلیارد کیلووات ساعت بود که بیش از 92 درصد از کل انرژی تولیدی کشور را شامل می‌شود.
ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق کشور در 40 سال اخیر 11.5 برابر شد و از هفت هزار و 24 مگاوات در سال 1357 به 80 هزار و 78 مگاوات تا سال 1397 رسید.