برق‌رسانی خطرناک در چابهار
برق‌رسانی خطرناک در چابهار
نصف جمعیت شهر چابهار با ۵۶ هزار نفر در مناطق حاشیه‌نشین، فاقد برق‌رسانی مناسب و استاندارد وزارت نیرو هستند و خانه‌هایشان را با سیم‌های نامناسب، ناایمن و خطرناک خودشان، برقرار کرده‌اند.

به گزارش نبض انرژی، نصف جمعیت شهر چابهار با ۵۶ هزار نفر در مناطق حاشیه‌نشین، فاقد برق‌رسانی مناسب و استاندارد وزارت نیرو هستند و خانه‌هایشان را با سیم‌های نامناسب، ناایمن و خطرناک خودشان، برقرار کرده‌اند.

سیم‌کشتی‌های غیراستاندارد قربانی‌هایی هم داشته که عمدتا کودکانی هستند که در این کوچه‌ها و خیابان‌ها در حال بازی هستند.

برق‌رسانی خطرناک در چابهار