اما و اگر نجات دریاچه ارومیه/ آوردها به شدت کاهش پیدا کرده است
اما و اگر نجات دریاچه ارومیه/ آوردها به شدت کاهش پیدا کرده است
رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: احیای دریاچه ارومیه در گرو تغییرات شرایط اقلیم و آب و هوایی و بارش است.

به گزارش«نبض انرژی»محمدرضا کاویانپور، درباره اینکه آیا دریاچه ارومیه احیا می‌شود یا خیر، اظهار داشت: دریاچه ارومیه با عوامل انسانی و تغییرات اقلیم مواجه است، طبق بررسی‌هایی که ما داشتیم آوردها به دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: اکنون در دریاچه هم بحث افزایش دما و هم کاهش آوردها را داریم که دریاچه را با چالش مواجه کرده است.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تصریح کرد: انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه یک اقدام احیاکننده بوده است که اگر اجرایی شود و بارش‌ها نیز مطلوب باشد می‌توان این ظرفیت انتقال را افزایش داد.

وی تاکید کرد: تلاش وزارت نیرو این است که به ستاد احیای دریاچه ارومیه کمک کند تا جایی که امکان داشته باشد شرایط دریاچه حفظ شده و یا ارتقا داده شود، البته بستگی زیادی به بارندگی دارد.

کاویانپور خاطرنشان کرد: در هر حال احیای دریاچه ارومیه در گرو تغییرات شرایط اقلیم و آب و هوایی و بارش است.

بر اساس آخرین آمار حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مقدار بارندگی در دوره بلند مدت این دریاچه از ابتدای مهرماه تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱،.۱۸۲.۴ میلیمتر است در حالی که در سال آبی گذشته و در مدت مشخص شده، میزان براندگی تنها ۱۱۷.۳ میلیمتر بوده و ۳۵.۷ درصد نسبت به بلند مدت کاهش را تجربه کرده است.

این کاهش آورد آبی نظر به مساحت حوضه و همچنین در نظر گرفتن ۷۰ درصد تبخیر برای بارش‌های ثبت شده زمینه کاهش آورد یک میلیارد متر مکعبی آب برای دریاچه را رقم زده و در حقیقت مهمترین عامل کاهش تراز رودخانه را باید در کاهش آورد آبی جستجو کرد.

این گزارش حاکی است؛ بر اساس اطلاعات ثبت شده در ستاد احیای دریاچه ارومیه، حداکثر تراز مشاهداتی دریاچه ارومیه به سال ۱۳۷۴ باز می‌گردد جایی که تزار آب دریاجه از سطح آب‌های آزاد به ۱۲۷۸.۴۰  متر رسید و مساحت دریاچه بر اساس برداشت ماهواره‌ای از ۵۷۳۰ کیلومتر مربع فراتر رفت و براورد می‌شد، ۳۶ میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود دارد.

از سوی دیگر کمترین تراز مشاهداتی نیز در سال ۱۳۹۴ با تراز ۱۲۷۰.۲۱ به ثبت رسیده و مساحت دریاچه نیز ۱۴۰۴ کیلومتر مربع بود و برآورد می‌شد کمتر از ۷۵۰!میلیون متر مکعب آب در ریاچه وجود دارد.

لازم به ذکر است، تراز اکولوژیک که حداقل تراز برای بقای دریاچه است، توسط کارشناسان ۱۲۷۴.۱ متر از سطح آب‌های آزاد بوده و برای رسید به این تراز به حجمی معادل ۱۴.۶ میلیارد متر مکعب آب نیاز است.

منبع: ایلنا