جلوگیری از برداشت غیر قانونی۳۴۶ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی۴ شهرستان شرق خراسان رضوی
جلوگیری از برداشت غیر قانونی۳۴۶ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی۴ شهرستان شرق خراسان رضوی
با انسداد ۲۲۰ حلقه چاه غیرمجاز از برداشت غیرقانونی ۳۴۶ هزار و ۲۰۴ مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان‌های تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد جلوگیری شد.

به گزارش«نبض انرژی»مدیر منابع آب ناحیه شرق خراسان‌رضوی با اعلام این خبر عنوان کرد: برداشت بی‌رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده و کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نخواهیم کرد.
“یوسف اختری” بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب تاکید کرد.