تولید بیش از ۸ ميليارد کيلووات‌ساعت انرژي در نیروگاه شهیدسلیمی نکا
تولید بیش از ۸ ميليارد کيلووات‌ساعت انرژي در نیروگاه شهیدسلیمی نکا
مدیرعامل نيروگاه شهيد سليمي نکا از تولید حدود 8 ميليارد و 904 ميليون و 348 هزار کيلووات‌ساعت انرژي الکتریکی طی سال ۱۴۰۱خبر داد.

به گزارش«نبض انرژی»”حسینعلی تازیکی” عنوان کرد: نيروگاه شهيد سليمي نکا در اسفند سال گذشته بيش از 621 ميليون و 824 هزار کيلووات‌ ساعت انرژي توليد کرد که از اين‌ميزان توليد بيش از 592 ميليون و437 هزار کيلووات‌ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا افزود: در سال گذشته حدود 80.5 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و حدود 19.5 درصد در واحدهاي بلوک سيکل ترکيبي بدست آمد.

وي ادامه داد: براي ايجاد آمادگي توليد پايدار در دوران پيک مصرف فصل تابستان امسال، تعميرات ميان‌دوره‌اي واحد 2 بخار به‌مدت 30 روز و تعميرات اساسي واحد دو گازي و بويلر 2 بازياب در بلوک سيکل ترکيبي به‌مدت 90 روز آغاز شده و گروه‌هاي مختلفي از حوزه‌هاي تعميرات، بهره‌برداري با پشتيباني كاركنان ستادي به‌طور پيوسته مشغول فعاليت هستند تا اين واحدها پس از انجام تعميرات، طبق برنامه به شبكه سراسري برق كشور متصل شود.
نيروگاه شهيد‌ سليمي نکا با 4 واحد بخار به‌ظرفيت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازي به‌ظرفيت هريک 137.6 مگاوات و يک واحد بخارسيکل ترکيبي باظرفيت 160 مگاوات با تامين بيش از 4 درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.