افت کیفیت آب در پی تداوم خشکسالی/ سطح سلامت آب پایش می‌شود
افت کیفیت آب در پی تداوم خشکسالی/ سطح سلامت آب پایش می‌شود
رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: طبیعی است که کاهش و افت کیفیت آب را در پی تداوم کم آبی و خشکسالی خواهیم داشت اما زمانی که آب از تصفیه خانه خارج می‌شود، استانداردهای لازم را دارد و کیفیت آب رعایت می‌شود.

به گزارش«نبض انرژی»محمدرضا کاویانپور ، درباره تاثیر کاهش منابع آبی و تداوم خشکسالی‌ها بر کیفیت آب اظهار داشت؛ کیفیت آب با توجه به افزایش دما و کاهش منابع آب سطحی بحث مهمی است  و مورد رصد شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌های قرار می‌گیرد.

وی افزود: پژوهشکده هیدرولیک در چندین مرحله سطح سلامت آب را پایش می‌کند. در کنار آن استفاده از ظرفیت‌های فناوری جدید برای ارتقای کیفیت در دستور کار است و مجددا در جلساتی که داشتیم استفاده از نانو حباب‌ها یا نانو ازن در تصفیه خانه‌ها که بتواند به ارتقای کیفیت آب کمک کند؛ را نیز  برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان اینکه موضوع بررسی کیفیت آب با توجه به کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است، تاکید کرد: استانداردهای آب فاضلاب و آب شرب سخت‌گیرانه است اما اینکه در فرایندهای گرمایش زمین تغییراتی روی تغذیه‌گرایی و حتی در رودخانه‌ها مشاهده می‌کنیم، یک واقعیت گریزناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که کاهش و افت کیفیت آب را در پی تداوم کم آبی و خشکسالی خواهیم داشت اما واقعیت اینکه زمانی که آب از تصفیه خانه خارج می‌شود استانداردهای لازم را دارد و کیفیت آب رعایت می‌شود.

منبع: ایلنا