رشد ۵ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل
رشد ۵ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل
با وجود ۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور، همچنان نیمی از ظرفیت مخازن سدها خالی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا 20 اسفندماه، در مجموع 15 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده که نسبت به ورودی 14 میلیارد و 790 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی 2 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، در 170 روز ابتدایی سال آبی جاری، میزان خروجی آب از سدهای کشور به منظور مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و نیاز زیست محیطی، بالغ بر 9 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با خروجی 10 میلیارد و 720 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل، کاهشی 9 درصدی در میزان رهاسازی آب داشته‌ایم.

با وجود 24 میلیارد و 450 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور، همچنان نیمی از ظرفیت مخازن سدها خالی است.

در روز مشابه سال قبل، میزان ذخایر آبی سدهای ایران بالغ بر 23 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با میزان ذخایر فعلی سدها، نشان از رشد 5 درصدی دارد.