اتلاف منابع آب در کشاورزی خرده مالکی/ راهکار چیست؟
اتلاف منابع آب در کشاورزی خرده مالکی/ راهکار چیست؟
میزان هدر رفت آب به عنوان نهاده اصلی تولیدات کشاورزی با تجمیع اراضی پراکنده خرده مالکی تا ۵۷ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد با یکپارچه سازی اراضی ضمن اینکه می‌‌توان تا ۵۷ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کرد، همچنین این امکان وجود دارد که راندمان تولیدات کشاورزی را تا بیش از ۶۶ درصد افزایش دهیم.
استقرار نظام خرده مالکی در بخش کشاورزی و تقسیم اراضی که پس از فوت مالک اصلی میان وراث که بر اساس قانون ارث انجام می‌شود، از جمله چالش‌های بزرگی است که در دهه‌های اخیر مانع رشد و توسعه کشاورزی در کشور شده و علاوه بر کاهش شدید راندمان تولید، به اتلاف بسیار زیاد منابع آب منجر شده است. امروزه بسیاری از متخصصان و کارشناسان حوزه کشاورزی از پراکندگی و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی به عنوان مانعی مهم برای تغییر روش‌های سنتی کشاورزی و مدیریت صحیح اراضی یاد می‌کنند و اعتقاد دارند با این روند، دستیابی به استاندارد‌‌های کمی و کیفی جهانی امکان پذیر نیست. توضیح اینکه بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، امروزه بیش از ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صوت خرده مالکی به زیر کشت می‌رود و همچنین سالانه حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی تحت عواملی مانند قانون ارث یا فروش قطعه‌‌ای زمین به غیر، کوچک و کوچک‌‌تر می‌‌شوند.
همچنین طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، ۸۶ درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور را خرده مالکان تشکیل می‌دهند و در مدت ۴۰ سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی کشاورزی به بیش از دو برابر و اندازه زمین‌‌های آن‌ها به یک سوم کاهش یافته است.
استمرار این روند بدون دخالت موثر حاکمیت سبب شده تا راندمان بخش کشاورزی در مقایسه با استاندارد ‌های جهانی روز به روز کاهش یابد و از سوی دیگر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی افزایشی شود.
افزایش میزان مصرف آب در زمین‌های زراعی خرده مالکی در حالی رقم خورده و در سال‌های اخیر تشدید شده است که میانگین بارندگی کشور (۲۵۰میلی متر در سال) نسبت به میانگین جهانی (۷۵۰میلی متر در سال) به مراتب کمتر است و همین مسئله لزوم تغییر نگاه و رویکرد‌ها در این حوزه را اجتناب ناپذیر کرده است.
این موضوع زمانی نگران کننده ‌تر می ‌شود که بدانیم بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده در استان‌های مختلف، میانگین عمر مالکان زمین‌های زراعی خرد بیش از ۵۰ سال است و همین مسئله خود زنگ خطری برای خردتر شدن زمین‌ های کشاورزی در سال‌ها و دهه ‌های آینده قلمداد می‌ شود و این موضوع مهمی است که در کنار دیگر اقدامات مانند تغییر کاربری زمین ‌های کشاورزی به مسکونی و فروش قطعه‌ای زمین ،شرایط غیرقابل تصوری را پیش روی بخش کشاورزی کشور و تحقق توسعه پایدار در این حوزه گشوده است.البته این مسئله و نگرانی‌‌های مرتبط با آن امر تازه‌ای نیست و در همه سال‌های گذشته متخصصان و اساتید فراوانی ضمن انجام مطالعات گسترده در این حوزه نسبت به این مهم هشدار داده و راهکار‌هایی را هم ارائه کرده اند، اما اینکه چرا این راهکار‌ها و این هشدار‌ ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، سئوال مهمی است که تاکنون بی پاسخ مانده است.
متخصصان حوزه کشاورزی عقیده دارند می‌توان زمین‌های پراکنده اطراف یک کشاورز را به او فروخت و انتقال زمین کشاورزی به وراث را هم به صورت مشاع و بدون مجوز قطعه قطعه کردن اجرایی کرد، به گونه‌ای که کل زمین‌‌ها با هدف حفظ یکپارچگی به فرزند ارشد منتقل و تقسیم سود حاصله بین وراث انجام شود.
برخی متخصصان هم بر این باورند که حاکمیت در این حوزه باید اقدام به فرهنگ سازی کند و با ارتقای سطح آگاهی و سواد مالکان زمین‌های کشاورزی و وراث نسبت به تشکیل تعاونی‌های کشاورزی حرکت کند. تعاونی‌‌هایی که وراث با سپردن سهم الارث خود به آن نه تنها دارایی و ارث خود را از دست نمی‌دهند، بلکه با افزایش راندمان تولید که در سایه یکپارچگی اراضی محقق می‌‌شود، شاهد افزایش ارزش دارایی و سود سالانه خود هم خواهند بود.
در واقع تشکیل شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی و واگذاری سهم الارث‌ها به این شرکت‌ها به ویژه به این دلیل که سهم مرد و زن از ارث یکسان نیست، در طول دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به عنوان راهکاری موثر برای مدیریت چالش ‌های نظام خرده مالکی مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: روزنامه اطلاعات