واحد‌های غیرمجاز نگهداری و تفکیک پسماند در آلوده‌ترین نقطه پایتخت پاک‌سازی شد
واحد‌های غیرمجاز نگهداری و تفکیک پسماند در آلوده‌ترین نقطه پایتخت پاک‌سازی شد
با دستور دادستانی تهران واحد‌های غیرمجاز نگهداری و تفکیک پسماند در آلوده‌ترین نقطه پایتخت پاک‌سازی شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» در راستای احیای حقوق عامه و حفظ محیط زیست، با دستور دادستان تهران طرح پاک‌سازی و جمع‌آوری واحد‌های غیرمجاز نگهداری و تفکیک زباله و پسماند در منطقه هرندی، واقع در منطقه 12 شهرداری تهران، اجرا شد.

علی صالحی دادستان تهران در رابطه با جزئیات این طرح اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق عامه و برخورد با تهدیدکنندگان بهداشت و سلامت عمومی جامعه در آلوده‌ترین نقطه تهران اجرا شد و ضمن پلمب کلیه واحد‌های آلوده و غیرمجاز جمع‌آوری پسماند در منطقه هرندی (واقع در منطقه 12 شهرداری تهران)، برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستان تهران اضافه کرد: این طرح با نظارت دادسرای ویژه جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی اجرا شد و طبق دستور قضایی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 26 خطاب به مرجع انتظامی، شهرداری منطقه 12 و اداره‌کل محیط زیست شهر تهران، کارشناسان و بازرسان این مراجع با همراهی نیروی انتظامی در منطقه مستقر شدند و عملیات پاک‌سازی واحد‌های غیرمجاز، تحت نظارت مقام قضایی انجام گرفت.