دولت باید سطح الگوی مصرف گاز را به درستی تعیین کند/مجلس نقش سیاست‌گذار را داشت
دولت باید سطح الگوی مصرف گاز را به درستی تعیین کند/مجلس نقش سیاست‌گذار را داشت
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش های واصله در خصوص قبوض گاز را بررسی خواهد کرد و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد قطعا باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» مالک شریعتی نیاسر ، با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای پیگیری علت افزایش چشمگیر قبوض برق و گاز خانگی در برخی از مناطق کشور، بیان کرد: ریل گذاری پیرامون تعیین تعرفه گاز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شد. بنا شد تا مصارف بالاتر از الگوی مصرف یارانه دریافت نکنند و در ازای آن مصارف پایین‌تر از الگو نیز  تعرفه رایگان داشته باشند. این قانون مصوب مجلس است. دولت آئین نامه این قانون را تهیه کرده و قیمت گذاری از سوی دولت صورت گرفته است.

دولت باید در تدوین آئین نامه تعرفه گذاری پلکانی گاز همه جوانب را بسنجد

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس در این حوزه نقش سیاست گذاری داشته است. تکلیف مجلس این بوده که سطح الگوی مصرف تعیین شود و به مصارف بالاتر از الگو یارانه تعلق نگیرد و به مصارف پایین تر از الگو یارانه بیشتر تعلق گیرد. تعرفه خانوارهای محروم نیز صفر باشد. این سیاست گذاری مجلس بوده و از آن نیز دفاع می کنیم. اما در تدوین آئین نامه اجرایی قاعدتا دولت باید تمام جوانب را به درستی می‌دید و سطح الگوی مصرف را به درستی تعیین می کرد.

تعیین پلکان تعرفه گذاری گاز بر عهده دولت بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید پلکان افزایش قیمت را نیز به درستی تعیین می کرد. به نظر بنده آئین نامه اولیه تهیه شده خیلی سخت گیرانه بوده چراکه فاصله زیادی ایجاد شده است. دولت در تدوین آئین نامه اشتباه کرده است. دولت مصارف زیر الگوی مصرف در حوزه گاز  را ۶۴ درصد در نظر گرفته در حالی که نظر کمیسیون انرژی ۷۵ درصد بود. مانند حوزه برق که ما در قانون مانع زدایی از صنعت برق ۷۵ درصد را تصویب کردیم. ما گفتیم هر سال سطح الگو معادل مصرف ۷۵ درصد مشترکان سال قبل است.

وی در ادامه تاکید کرد: این ۷۵ درصد برای دریافت یارانه منطقی است اما در حوزه گاز آن را ۶۴ درصد در نظر گرفته اند که خودش فاصله معناداری است. افزایش قیمت در پلکان را نیز دولت مصوب کرده است. دولت خودش تخفیف ۷۰ درصدی به غیر از پله های ۱۱ و ۱۲ داده است و آنطور که به ما گفتند قبض های بالای ۲ میلیون تومان را دیگر تخفیف ندادند. برخی گزارش ها از افزایش قیمت قبوض به مجلس رسیده و رئیس مجلس نیز جهت پیگیری این موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند. ما نیز در اولین جلسه کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: دو حالت وجود دارد. یا این افراد جزو مصارف نجومی هستند که باید هزینه قبوض را پرداخت کنند. یا اینکه اشتباهی چه در حوز کنتورها و چه در دوره ای که تعرفه ها محاسبه شده صورت گرفته و ما از شرکت گاز خواهیم خواست تا آن را اصلاح کند.

منبع: ایسنا