رشد سطح پوشش برفی در سه حوضه آبریز کشور
رشد سطح پوشش برفی در سه حوضه آبریز کشور
سطح پوشش برفی در سه حوضه آبریز دریای خزر، فلات مرکزی و خلیج فارس و دریای عمان طی هفته دوم اسفند ماه امسال دارای بالاترین میزان برف بودند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» سطح پوشش برفی کشور یکی از شاخص‌های تأمین آب موردنیاز است و هرچه این سطح افزایشی باشد نشان از بهترشدن وضعیت تأمین آب است.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان از آن دارد که سطح پوشش برفی حوضه‌های آبریز اصلی دریای خزر، فلات مرکزی و خلیج فارس و دریای عمان در هفته دوم اسفندماه ماه امسال رشد داشته است.

حوضه آبریز دریای خزر از بین سایر حوضه‌های آبریز اصلی بالاترین میزان رشد سطح پوشش برفی را دارد.

براین‌اساس سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای آذرماه تا ۱۳ اسفندماه در حالی به ۶۳ هزار و ۹۱۳ کیلومتر رسیده که در مدت مشابه پارسال این رقم ۴۹ هزار و ۷۶۸ کیلومتر بوده است.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی این حوضه آبریز نیز ۵۳ هزار و ۳۳۷ کیلومتر بوده است.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته دوم اسفندماه نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش روبرو شده است.

پارسال سطح پوشش برفی این حوضه آبریز ۲۲ هزار و ۳۲۴ کیلومتر بوده که امسال به رقم ۵۹ هزار و ۵۱۸ کیلومتر افزایش یافته است.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز فلات مرکزی ۳۳ هزار و ۹۱۹ کیلومتر بوده است.

رشد سطح پوشش برفی در سه حوضه آبریز کشور

وضعیت سطح پوشش برفی حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم با افزایش همراه شده است.

سطح پوشش برفی این حوضه آبریز در حالی در هفته دوم اسفندماه امسال به رقم ۵۵ هزار و ۲۱۴ کیلومتر رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال عدد ۲۶ هزار و ۵۱۴ کیلومتر را نشان می‌دهد.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم ۲۹ هزار و ۸۹۴ کیلومتر بوده است.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه امسال با افزایش روبرو شده به‌گونه‌ای که در هفته دوم اسفند ماه این سطح عدد ۲۸ هزار و ۱۶۹ کیلومتر را نشان می‌دهد.

پارسال سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۳ هزار و ۱۶ کیلومتر بوده است و این میزان در مدت ۱۶ساله اخیر عدد ۲۲ هزار و ۷۱۲ کیلومتر بوده است.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز قره قوم در هفته دوم اسفندماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال با افزایش روبرو شده است.

پارسال سطح پوشش برفی در حوضه آبریز قره قوم ۳ هزار و ۵۱۷ کیلومتر بود که امسال این میزان به رقم ۵ هزار و ۲ کیلومتر افزایش یافته و نیز نسبت به دوره ۱۵ساله اخیر افزایش دارد.

کاهش پوشش برفی حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به پارسال

وضعیت سطح پوشش برفی در حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به پارسال با کاهش همراه شده است و درحالی‌که امسال این سطح ۵۰ کیلومتر است، پارسال ۵۹ کیلومتر بوده است.

میانگین ۱۵ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز مرزی شرق هم ۴۸۱ کیلومتر بوده است.