لزوم تولید علم در حوزه محیط زیست
لزوم تولید علم در حوزه محیط زیست
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ارزش و به کارگیری زبان فارسی در حوزه‌های مختلف محیط‌ زیستی اظهار کرد: زبان شناسی محیط زیستی به تعبیر ساده به دنبال نقد ساده اشکال مختلف تولیدات زبانی است که در راستای تخریب محیط زیست هستند و امیدواریم این علم زمینه گفتمان مناسب در زمینه محیط زیست را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  نورالله مرادی در همایش ملی زبان و محیط زیست اظهار کرد: زبان، به عنوان یک موجود زنده و پویا و ویژگی ارتباطی بسیار مورد تاکید است و به عنوان یکی از مولفه‌های مهم هویتی قلمداد می‌شود. بعد از جغرافیا، دین و فرهنگ، زبان مهم‌ترین مولفه هویت یک کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: مولفه‌های مهم مردمی سازی، اقتصاد و ارزشگذاری محیط زیست نیاز به پژوهش و شناخت گروه هدف دارد. مقام معظم رهبری به گسترش زبان تاکید داشتند و فرمایشات بسیاری داشتند و بر بسط و گسترش زبان فارسی هشدار دادند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: زبان فارسی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است. در گذشته زبان، جغرافیای علمی جهانی زبان فارسی بوده. از شبه قاره تا ماوراء النهر، زبان فارسی بدون اینکه تحمیل شود به اقوام ساکن در آن نقاط، به زبان رایج در این مناطق تبدیل شده بود و شعر و مباحثی درباره دارو و … به زبان فارسی تالیف شده است.

وی افزود: در عصر جدید ضرورت تبدیل زبان علم به زبان فارسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که برای گسترش زبان فارسی باید در حوزه علم و تحقیقات به زبان فارسی تولید شود. تحقق این امر با هشدارهای مکرری که در همین جلسات اتفاق می‌افتد اهمیت خود را پیدا می‌کند. عرصه محیط زیست علمی است و تولید علم در این حوزه یکی از الزامات است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: زبان شناسی محیط زیست مسئله بسیار مهم و جدیدی است و سابقه این موضوع در کشور کم است. زبان شناسی محیط زیستی به تعبیر ساده به دنبال نقد ساده اشکال مختلف تولیدات زبانی است که در راستای تخریب محیط زیست هستند و امیدواریم این علم زمینه گفتمان مناسب در زمینه محیط زیست را فراهم کند.

مرادی در پایان تشریح کرد: فرهنگستان زبان فارسی به عنوان نهادی که در خلق واژه‌های فارسی پیشگام بوده ابزارهایی را فراهم کنند که دستگاه‌های اجرایی، فارسی پاکیزه و توجه به زبان فارسی را در دستور کار خود قردر دهند و فرهنگستان زبان اگر جوایزی را فراهم کنند که دستگاه‌ها زبان فارسی را حفظ کنند و به آن‌ها ارایه دهند، کمک بزرگی در زمینه پاسداشت زبان فارسی خواهند کرد.