با پذیرش سهام بانک گردشگری در بازار دوم فرابورس موافقت شد
با پذیرش سهام بانک گردشگری در بازار دوم فرابورس موافقت شد
هیات پذیرش فرابورس، با پذیرش سهام بانک گردشگری در بازار دوم شرکت فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت کرد.

به گزارش گروه اقتصادی نبض انرژی به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، درخواست پذیرش سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) در شرکت فرابورس در جلسه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ مورد موافقت قرار گرفته است.
مقرر شد قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس و آغاز معاملات اطلاعات لازم و تعیین شده توسط بانک گردشگری ارائه گردد.
بر اساس این گزارش، در راستای بند ۴ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مذکور در سامانه کدال برای آگاهی عموم درج شد.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.