بیشترین و کمترین سرانه مصرف انرژی ساختمان‌های شهرداری تهران
بیشترین و کمترین سرانه مصرف انرژی ساختمان‌های شهرداری تهران
رئیس اداره انرژی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به سنجش عملکرد کیفی نهایی مناطق ٢٢ گانه اظهار کرد: در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع در چهار ماهه دوم سال ١٤٠١ ساختمان‌های تحت پوشش مناطق ١١، ١٥، ٢٢ و ١٣ بیشترین سرانه مصرف و مناطق ٢٠، ١، ١٠، ٢١ و ٤ کمترین سرانه مصرف را داشته اند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»زهره حسامی با اشاره به رویکرد محیط زیستی مدیریت شهری جدید گفت: همکاری و تعامل بین دولت و شهرداری به منظور کاهش مصرف انرژی با هدف بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران در دستور اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار قرار دارد. بدین منظور با توجه به تعدد ساختمان‌های تحت تملک شهرداری، پایش مصارف و اجرای راهکارهای کاهش مصرف در ساختمان‌ها یکی از اقدامات موثر شهرداری تهران جهت نیل به ارتقای کیفیت محیط زیست شهری است.

وی افزود: نتایج بررسی‌های صورت گرفته روی ساختمان‌های تحت پوشش مناطق ٢٢ گانه نشان می‌دهد که مجموع میزان مصارف این ساختمان‌ها در دوره چهار ماه دوم سال ١٤٠١، ٤٩٧.٣٢٤ لیترآب،  ٤٧٥.٠٥٩.١٨ کیلووات ساعت برق و ٣٨٠.٥٧٦.٢ متر مکعب گاز است، در حالی‌که این مقدار در دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٤٧٦.٣١٧ لیتر،  ٨١٦.٠٦٦.٢٠ کیلووات ساعت و  ٤١٨٤٣٥.٢متر مکعب بود.

حسامی تشکیل ٤٣ کمیته اصلاح الگوی مصرف و تصویب ١١٨ مصوبه، تعیین ٧٣ هدف و تحقق ٨٥ درصدی اهداف تعیین شده، تجهیز ٢٧٥ ساختمان به سیستم کنترل هوشمند گرمایشی، ٣٨ ساختمان به سیستم کنترل هوشمند سرمایشی و ٣٤ ساختمان به سیستم کنترل رادیویی پایانه‌های دمنده‌دار، معاینه فنی موتورخانه ٣٤٣ ساختمان بطور مستمر، انجام ممیزی تفصیلی انرژی ٢٣١ ساختمان و اجرای ١٨٤ راهکار ممیزی انرژی در مجموع ساختمان‌های ممیزی شده در مناطق ٢٢گانه را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و منابع در سطح مناطق شهرداری تهران تا پایان دوره چهار ماهه دوم سال ١٤٠١ برشمرد.

وی در ادامه ایجاد شبکه یکپارچه پایش و مدیریت انرژی در ساختمان‌های شهرداری تهران، هوشمندسازی موتورخانه‌ها به منظور کاهش مصرف سوخت، به‌روزرسانی کلیه سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان‌های تحت پوشش مناطق ٢٢گانه، الزام انجام ممیزی انرژی در ساختمان‌ها با رویکرد شناسایی نقاط هدر رفت انرژی، انجام معاینه فنی استاندارد موتورخانه‌ها، شناسایی دقیق کلیه اشتراکات و انشعابات متعلق به شهرداری تهران همچنین افزایش آموزش‌های عمومی و تخصصی پرسنل شهرداری تهران با رویکرد ارتقای فرهنگ را از راهکارهایی دانست که می‌تواند در بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های شهرداری موثر باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، حسامی با تاکید بر اینکه اجرای شبکه یکپارچه پایش و مدیریت انرژی نیازمند همکاری وزارت نیرو است، گفت: امید است از طریق تعامل مستمر با حوزه‌های ذیربط بتوان در جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلان شهر تهران ایت، گام برداشت.