آب موجود در سد اکباتان همدان یک میلیون مترمکعب بیشتر شد
آب موجود در سد اکباتان همدان یک میلیون مترمکعب بیشتر شد
حجم آب موجود در سد اکباتان- آبشینه همدان که به یک میلیون متر مکعب کاهش یافته بود با بارش‌های اخیر به ۲ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»حجم موجود آب در سد اکباتان- آبشینه همدان در ماه های گذشته به شدت کاهش یافته بود و همین امر تامین آب در این شهر را با سختی همراه کرده بود.

تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهد حجم آب موجود در این سد که هفته های گذشته یک میلیون متر مکعب بود تا ۶ اسفندماه با رشد یک میلیون متر مکعبی به دو میلیون متر مکعب رسید.

به این ترتیب درصد پرشدگی این سد هم با رشد یک درصدی نسبت به هفته قبل به ۵ درصد رسیداما حجم آب موجود در سد اکباتان آبشینه از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اسفندماه نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش ۲۶ درصدی روبرو است.

وضعیت بارش های استان همدان نیز نشان از آن دارد که از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفندماه ۱۳۵.۳ میلیمتر بارش در این استان رخ داده که در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۴ ساله با بارش ۱۸۶.۳ میلیمتر ۲۷ درصد کاهش دارد.

همچنین میزان بارش های امسال استان همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال(ابتدای مهر۱۴۰۰تا ۶ اسفند۱۴۰۰)که ۱۵۸.۸ میلیمتر بارش داشته ۱۵ درصد کاهش را نشان می د هد.

وضعیت بارش ها در استان همدان درحالی است که بارش های کل کشور هم با کاهش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو است.

منبع: ایرنا