پرشدگی سدها ۴۷درصدی شد
پرشدگی سدها ۴۷درصدی شد
با وجود ۲۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۴۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۳ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا روز ششم اسفندماه، در مجموع 12 میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کشور شده که به صورت تقریبی با ورودی 12 میلیارد و 210 میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته، برابری می‌کند.

آمار جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که در این مدت، 8 میلیارد و 10 میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و مسائل زیست محیطی از سدها خارج شده که این میزان نسبت به خروجی 9 میلیارد و 460 میلیون مترمکعبی آب از مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال قبل، کاهشی 15 درصدی داشته است.

با وجود 23 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور در حال حاضر 47 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 53 درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر فعلی آب در سدها نسبت به ذخایر روز مشابه سال قبل (22.09 میلیارد مترمکعب) رشدی 6 درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم