افزایش بارندگی‌ها به ۱۳۱ میلیمتر؛ کاهش ۷ درصدی نسبت به پارسال
افزایش بارندگی‌ها به ۱۳۱ میلیمتر؛ کاهش ۷ درصدی نسبت به پارسال
میزان بارندگی‌ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۱) گرچه تا ۵ اسفندماه به ۱۳۱ میلیمتر رسید، اما همچنان نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان‌می‌دهد که میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۱) تا ۵ اسفندماه در مقایسه با دوره بلندمدت با بارش ۱۴۴.۳ میلیمتر، کاهش ۹ درصدی دارد.

میزان بارش در این مدت در مقایسه با ۱۴۰.۵ میلی‌متر بارش در زمان مشابه پارسال ۷ درصد کاهش را نشان‌می‌دهد.

بر پایه این گزارش، استان کهگیلویه و بویراحمد در بین استان‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفند با دریافت ۶۳۹.۴ میلیمتر بارش در مقایسه با ۴۷۱.۲ میلیمتر بارش پارسال، با رشد ۳۶ درصدی مقام پُربارش‌ترین استان‌های کشور را دارد.

همچنین استان چهار محال و بختیاری از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفندماه با دریافت ۶۰۵.۷ میلیمتر بارش در مقایسه با ۴۰۶.۶ بارش سال آبی پارسال با رشد ۴۹ درصد مقام دوم پربارش‌ترین استان‌های کشور را از آن خود کرده است.

استان سیستان و بلوچستان نیز در مدت یاد شده با دریافت ۳۷ میلیمتر بارش در مقایسه با ۶۰.۸ میلیمتر بارش پارسال با کاهش ۳۹ درصدی، دارای بیشترین کاهش بارندگی در بین استان‌های کشور است.

ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک بوده و دارای متوسط بارش ۲۵۰ میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک‌سوم متوسط جهانی است.

وضعیت بارش‌ها از نظر توزیع مکانی و زمانی، شرایط مطلوبی برای تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی در سطح کشور فراهم نبوده است، به‌طوری که میزان بارش در مناطق کویری حدود ۴۶ میلیمتر است درحالی‌که این رقم در استان‌های شمالی کشور به بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیمتر افزایش می‌یابد و از نظر زمانی نیز پنج درصد بارش کشور در تابستان دریافت می‌شود و چندان کمکی در تأمین آب‌کشت‌های تابستانه و دائمی نمی‌کند.

متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بوده است، به‌طوری که میانگین بارش ۵۳ ساله کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر بوده، اما میانگین ۱۳ ساله اخیر به ۲۳۲ میلیمتر کاهش یافته‌است.

منبع: ایرنا