تهرانی ها باید ۱۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند
تهرانی ها باید ۱۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند
براتی گفت: شهروندان با صرفه جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف آب در روزهای پایانی سال ما را همراهی کنند تا با مشکل قطعی آب مواجه نشویم.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» حبیب‌اله براتی مدیرعامل آبفای شهر تهران گفت: شرکت آب و فاضلاب بر اساس رسالتی که دارد خیلی از مشترکین پر مصرف اخطارهای قانونی را صادر نمی‌کند طبعاً اگر همکاری انجام نشود در برخی از انشعابات محدودیت‌هایی را اعمال کردیم و از این به بعد هم ناچار هستیم که محدودیت‌هایی را اعلام کنیم که باعث درد سرهایی برای شهروندان می‌شود.

وی ادامه داد: مخزن‌هایی که در ساعتی از شبانه روز باید تخلیه شوند محدوده وسیعی از منابع شهر ممکن است بی آب شود، ضمن آنکه همه طبقات که از یک مخزن آب استفاده می‌کنند آب نداشته باشند امیدواریم شهروندان با صرفه جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف آب در روزهای پایانی سال ما را همراهی کنند.