آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد
آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد
معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: آب سد کرخه از طریق تونل انحرافی دشت عباس برای اراضی پایاب این سد پس از یکسال راه سازی شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»حشمت زرین جوب اظهار داشت: پس از گذشت کمتر از یکسال آب سد کرخه با ۹ متر مکعب در ثانیه برای اراضی پایین دست شهرستان دهلران راه سازی شد که در حال رایزنی برای افزایش دریافت آب از این سد برای مشروب سازی اراضی کشاورزی منطقه هستیم.

وی افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون اراضی کشاورزی دهلران از حقابه سدکرخه محروم بوده و کشت محصولاتی چون ذرت، کنجد و کلزا برای کشاورزان این منطقه به علت عدم تامین آب میسر نشد.

معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: ولی اکنون باتوجه به بارندگی های موثر هفته های اخیر و ذخیره سازی آب در سد سیمره به عنوان سد تنظیمی کرخه و با رایزنی های انجام گرفته، امکان رهاسازی آب برای کشاورزان دشت عباس در دهلران فراهم شد.

زرین جوب یادآور شد: رهاسازی آب سد کرخه برای تامین آب ۳۰ هزار هکتار از اراضی دشت عباس دهلران مورد نیاز است که به کشت محصول راهبردی گندم اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب تا شروع برداشت محصول گندم ( اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ ) برای مشروب ساختن گندم زارهای دشت عباس دهلران مورد نیاز است.

معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: باتوجه به اینکه عمده شغل مردم شهرستان مرزی دهلران و منطقه دشت عباس از راه کشاورزی و زراعت است، تامین آب کشاورزان دشت عباس برای مسوولان امور آب و وزارت نیرو باید یک ضرورت و اولویت باشد.

زرین جوب گفت: عدم تامین به موقع آب مورد نیاز کشاورزان، موجب سرخوردگی و بروز مشکلاتی برای این قشر شده است به گونه ای که آنها در سال زراعی جاری از کشت دانه هایی چون کنجد، ذرت و کلزا محروم شدند.

وی افزود: استان ایلام در زمینه کشت کلزا همواره جزء استان های اول کشور بوده است اما امسال به علت عدم تامین آب سطح میزان کشت و برداشت این محصول در استان کاهش چشمگیر خواهد یافت.

معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام اظهار داشت: کشت گندم و کلزا در شهرستان دهلران در راستای اجرای طرح الگوی کشت است اما عدم تامین به موقع آب موجب بروز مشکل برای کشاروزان شده است.

سهم استان ایلام از اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی و تامین آب سد کرخه ۵۵ هزار هکتار در شهرستان دهلران است که تاکنون ۴۱ هزار هکتار آن عملیاتی شده و تکمیل ۱۴ هزار هکتار آن منوط به تامین اعتبار است.

منبع: ایرنا