تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی
تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “عبدالرسول پیشاهنگ” در بازدید از تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه بیستون اظهار داشت: اهمیت این پروژه بسیار حیاتی است و ما فرصت دوباره کاری و سعی و خطا نداریم و با برنامه‌ریزی به‌موقع و نظارت دقیق، بایستی این واحد هر چه زودتر وارد چرخه تولید شود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش شبانه‌روزی، روتور واحد یک نیروگاه تعمیر و تا قبل از پایان سال، به نیروگاه بیستون ارسال شود.
پیشاهنگ اضافه کرد: بودجه لازم برای انجام تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی تامین شده که این واحدها در زمان مقرر، وارد مدار تولید شود.
در حاشیه این بازدید نیز جلسه روند تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه بیستون با حضور عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل برق حرارتی، ناصر اسکندری معاون راهبری تولید، اسماعیل نمازی مدیرکل دفتر فنی تولید، مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مسعود میرزاعسگری مدیرعامل نیروگاه بیستون و جعفر الفتی‌نیا سرپرست شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور در محل نیروگاه بیستون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است در این جلسه مدیران عامل نیروگاه بیستون، شرکت تولید و تعمیرات نیروگاهی ایران هر کدام به‌صورت جداگانه گزارشی از فعالیت‌های شرکت خود ارائه کردند.