ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید
ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: مجموع ذخایر آب سدهای بزرگ استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “احسان الله امینی” با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هفت سد بزرگ استان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و 239 میلیون مترمکعب به 132 میلیون مترمکعب رسید.
وی با بیان این که ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد 79 درصد کاهش یافته است.
مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به وضعیت سد گلپایگان گفت: این سد در حال حاضر 9.40 میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 52 درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به 50 .19 میلیون مترمکعب رسیده است.
امینی با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم به 9.98 میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد در مقایسه مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 42 درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون حدود 2.49 میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته 14 درصد و نسبت به بلندمدت 24 درصدکاهش داشته است.
امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون 1.68 میلیون مترمکعب آب دارد و  بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل 26 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 24 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی میزان آب ذخیره شده در سد کمانه را 3.31 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 31 درصد و در مقایسه با بلندمدت 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدهای استان 13 درصد است، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل 74 درصد مواجه بوده است.