ساخت و بازسازی قطعات سیستم هیدروژن سازی در نیروگاه بندرعباس
ساخت و بازسازی قطعات سیستم هیدروژن سازی در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از ساخت و بازسازی موفقیت آمیز قطعات سیستم هیدروژن سازی در نیروگاه بندرعباس در راستای ساخت داخل قطعات نیروگاهی با صرفه‌جویی 100 درصدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “داریوش محمودی” عنوان کرد: در راستای اجرای تعمیرات نیمه‌اساسی و اساسی واحدهای بخار و با استفاده از توانمندی و دانش متخصصان این نیروگاه، ساخت و بازسازی تجهیزاتی مانند دیافراگم کمپرسور، پولی کمپرسور و سیل سیستم هیدروژن‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه و کمبود قطعات مورد نیاز و عزم این نیروگاه جهت ساخت و بازسازی تجهیزات در داخل کشور، متخصصان فنی، با استفاده از دانش و تجربه، ساخت و بازسازی قطعات سیستم هیدروژن‌سازی در نیروگاه بندرعباس را باموفقیت به‌اتمام رساندند.
محمودی خاطرنشان کرد: این نکته حائز اهمیت است که فعال نبودن واحد هیدروژن‌سازی، که وظیفه خنک‌کاری ژنراتور را دارد، باتوجه به مصرف زیاد این عنصر در واحدها و عدم امکان خرید واحد هیدروژن‌سازی با خلوص 99 درصد، عملا هیدروژن کافی برای راه‌اندازی تمام واحدهای نیروگاه بندرعباس وجود ندارد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس یادآور شد: بایاری خداوند و همت و تلاش ماندگار پرسنل متخصص شرکت و بدون نیاز به کارشناس خارجی، ساخت و بازسازی قطعات سیستم هیدروژن‌سازی به طورکامل انجام شد.
محمودی اضافه کرد: با توجه به نقاط قوت این سیستم که به‌دست توانمند نیروهای متخصص داخلی حاصل شده، با رسیدن به خودکفایی در انجام چنین پروژه‌هایی، دیگر نیازی به حضور شرکت‌های سازنده جهت تعمیرات نداریم و کارشناسان داخلی می‌توانند برای ساخت این نوع قطعات اقدام کنند.