انتقاد محیط زیست از همکاری اندک وزارت نیرو برای تامین حق‌آبه تالاب‌ها
انتقاد محیط زیست از همکاری اندک وزارت نیرو برای تامین حق‌آبه تالاب‌ها
رئیس گروه منابع آب و پایش تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به رغم جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده، تاکنون همکاری ثمربخشی از سوی شرکت های آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو صورت نپذیرفته است و چنانچه اقدامی انجام شده، به‌صورت کوتاه مدت و مقطعی بوده و پاسخگوی تامین نیاز محیط زیستی و جلوگیری از آثار تخریبی بلند مدت در تالاب‌ها نبوده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»صدیقه مدرس طباطبایی، با اشاره به اصلی‌ترین فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالاب‌های کشور اظهار کرد: تعیین و نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور، تهیه و اجرای برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌ها، تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب‌ها با رویکرد زیست بومی و پایش تالاب‌های کشور از اصلی‌ترین فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالاب‌های کشور است.

وی درباره تعداد تالاب‌های تحت مدیریت سازمان برای احیا گفت: در حال حاضر تعداد ۲۲۶ تالاب شامل تالاب‌های فهرست آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است. بیشتر این تالاب‌ها – که وسعتی در حدود ۴.۳ میلیون هکتار از کل مساحت کشور را در برگرفته‎اند – دارای برنامه‌های مدیریت و احیا هستند.

مدرس طباطبایی ادامه داد: از میان این تالاب‎ تعداد ۲۵ مجموعه تالابی از جمله تالاب‌های ارومیه، انزلی، میانکاله و خلیج گرگان، گاوخونی، ارژن و پریشان، شادگان و هامون با وسعتی حدود ۴.۱ میلیون هکتار از جمله تالاب‌های رامسر سایت ایران هستند.

تکالیف قانونی مرتبط با تعیین و تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های کشور
رئیس گروه منابع آب و پایش تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور به وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و توضیح داد: براساس این ماده سازمان مکلف است نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون، نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند. در راستای اجرای قانون و با توجه به حساسیت و شکنندگی وضعیت منابع آب و محیط زیست در حوضه‌های آبخیز تالاب‌ها و رودخانه‌ها، همچنین به منظور حفظ سلامتی و پایداری و امکان ارائه خدمات اکوسیستمی توسط آن‌ها، نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها مطالعه و برای سه وضعیت خشکسالی، نرمال و ترسالی تعیین و در قالب جداول توزیع ماهانه ارائه می‌شود.

مدرس طباطبایی باتوجه به رویکرد حوضه‌ای وزارت نیرو توضیح داد: باتوجه به این رویکرد در خصوص حجم منابع آب سطحی قابل برنامه ریزی برای مصارف محیط زیستی و پایداری جریان و از آنجا که پس از خاتمه مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و پیگیری تخصیص و تامین آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست، تامین آب مورد نیاز تالاب‌ها از سوی وزارت نیرو به‌صورت حوضه‌ای صورت می‌پذیرد، شرح خدمات تعیین نیاز آبی محیط زیستی مصوب سازمان به صورت حوضه‌ای تدوین شده است.

وضعیت پروژه‌های تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها
وی درباره وضعیت پروژه‌های تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها تصریح کرد: در حال حاضر پروژه‌های تعیین نیاز آبی محیط زیستی ۳۶ مجموعه تالابی و رودخانه‌ای خاتمه یافته است و هشت مجموعه در دست مطالعه و یا تدقیق و بازنگری قرار دارد همچنین تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور طی جلسات مشترک کارگروه آب و محیط زیست با بخش‌های مختلف وزارت نیرو و روسای حوضه‌های ۹گانه به‌صورت مستمر در دست پیگیری قرار دارد.

رئیس گروه منابع آب و پایش تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در جهت عمل به وظیفه قانونی تصریح شده در قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، نسبت به تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها اقدام و نتایج مطالعات را به‌صورت رسمی به وزارت نیرو اعلام کرده است. وزارت نیرو نیز مکلف به تدوین برنامه مدون و تامین نیاز آبی مورد نیاز تالاب‌ها به‌صورت مستمر، به‌موقع و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست است.

همکاری اندک شرکت آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو
مدرس طباطبایی با اشاره به میزان همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو اظهار کرد:‌ به رغم جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده، تاکنون همکاری ثمربخشی از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو صورت نپذیرفته است و بعضا چنانچه اقدامی انجام شده، به‌صورت کوتاه مدت و مقطعی بوده و پاسخگوی تامین نیاز محیط زیستی و جلوگیری از آثار تخریبی بلند مدت در تالاب‌ها نبوده است و وضعیت فعلی تالاب‌های کشور بیانگر این موضوع است.

نظارت بر تامین حق‌آبه تالاب‌ها وظیفه کیست؟
وی درباره مسوول نظارت بر تامین حق‌آبه تالاب‌ها گفت: نظارت بر تامین حق‌آبه تالاب‌ها از وظایف ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهوری همچنین باتوجه به قانون تالاب‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی نیز است.

در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور چه گذشت؟
مدرس طباطبایی در پایان با توجه به مشکلات موجود در تامین حق‌آبه تالاب‌ها همچنین رسیدن این حق‌آبه به پیکره آبی تالاب‌ها به موضوعات اشاره شده در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور پرداخت و توضیح داد: در خصوص تامین نیاز آبی محیط زیستی و حق‌آبه تالاب‌های کشور مقرر شد به استانداران استان‌های تالابی ابلاغ شود تا بر اساس حق‌آبه تعیین شده، استانداران نسبت به ایجاد سازوکار جدی و نظارتی به‌گونه‌ای اقدام کنند که ضمن جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب، حق‌آبه تخصیص یافته به تالاب وارد شود. بدین جهت پیگیری و تحقق این موضوع نیازمند همکاری و اقدام کلیه دستگاه‌های مسئول به‌طور هماهنگ و یکپارچه تا حصول نتایج مطلوب است.

منبع:ایسنا