دست رد مجلس به سینه محیط زیست/ تخصیص «عوارض آلایندگی هوا به سازمان محیط زیست» حذف شد!
دست رد مجلس به سینه محیط زیست/ تخصیص «عوارض آلایندگی هوا به سازمان محیط زیست» حذف شد!
روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دست رد به سینه محیط زیست زد و نه‌تنها تخصیص ۲۰درصدی را افزایش نداد، بلکه بند مربوط به اختصاص عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را به‌طور کلی حذف کرد تا همین مبلغ نیز در اختیار سازمان قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»بودجه سازمان حفاظت محیط زیست هیچ‌گاه در حد و اندازه ظرفیت محیط زیست کشور نبوده است و این سازمان همواره در انتهای صف بودجه بوده است.

امسال نیز بودجه سازمان به 3 هزار و 713 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته بیش از 1500  میلیارد تومان افزایش داشته است اما اگر افزایش نرخ ارز و رقم تورم را در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد که این رقم باز هم هم‌تراز با محیط زیست کشور نیست.

تنها نکته امیدوارکننده درخصوص بودجه سازمان در سال جدید اختصاص 20 درصد عوارض آلایندگی هوا به صندوق ملی محیط زیست بود که علی سلاجقه؛ رئیس سازمان محیط زیست اگرچه این موضوع را اتفاق خوبی می‌دانست اما معتقد بود که باید 100 درصد عوارض به صندوق ملی محیط زیست وارد شود. با توجه به اینکه تخصیص 100درصدی بعید به‌نظر می‌رسید، وی ابراز امیدواری کرده بود که امسال این 20 درصد به 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع رأی مثبت بدهند.

با وجود تأکید معاون رئیس جمهور بر این موضوع، روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دست رد به سینه محیط زیست زد و نه‌تنها تخصیص 20درصدی را افزایش نداد، بلکه بند مربوط به اختصاص عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را به‌طور کلی حذف کرد تا همین مبلغ نیز در اختیار سازمان قرار نگیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست از عوارض آلایندگی برای اعطای وام‌ به واحدهای صنعتی مختلف جهت خرید تجهیزات جدید در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها استفاده می‌کند و این مبلغ کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا می‌کند. با توجه به تشدید روزافزون آلودگی هوا در کشور، این تصمیم نمایندگان مجلس مورد انتقاد جامعه محیط زیست کشور قرار گرفته است.

منبع: تسنیم