9 حلقه چاه آب غیرمجاز در مهدیشهر سمنان مسدود شد| نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز
9 حلقه چاه آب غیرمجاز در مهدیشهر سمنان مسدود شد| نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز
مدیر امور منابع آب شهرستان مهد‌ی شهر گفت: در راستای حفظ منابع آبی کشور امسال تعداد 9 حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» مهدی قوشه‌ئی با اشاره به برنامه‌های این شرکت در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز در راستای حفظ منابع آبی در حوزه شهرستان مهدیشهر انجام شده است.
وی با اشاره به پر و مسلوب المنفعه شدن 9 حلقه چاه در سال ۱۴۰۱گفت: با پر شدن این تعداد چاه غیرمجاز به میزان حدود۷۶ هزارمترمکعب در سال آب صرفه‌حویی شده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان مهد‌یشهر خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تحقق اهداف طرح احیا و تعادل بخشی و پروژه پر و مسلوب المنفعه شدن چاه‌های غیرمجاز، در روزهای اخیر یک حلقه چاه دهانه گشاد غیر مجاز با آبدهی حدود 0/5 لیتر در ثانیه در منطقه آسوران شهرستان مهدی شهر ، پر و مسلوب المنفعه شد. قوشه‌ئی چاه مذکور اخیراً از سوی گروه‌های گشت و بازرسی کشف و پس از بازدید و تائید مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر و اخذ دستور قضایی پر و مسلوب المنفعه شد.
وی با اشاره به فعالیت مستمر گروه‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: در محدوده تحت عملکرد این اداره یک اکیپ گشت و بازرسی زیرزمینی و یک اکیپ گشت و بازرسی سطحی در حال فعالیت است.
مدیر امور منابع آب شهرستان مهد‌یشهر با اشاره به دیگر برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای سمنان در راستای حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی گفت: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی از دیگر این اقدامات است که به جد در دستور کار است.
قوشه‌ئی تصریح کرد: امسال تعداد ۱۵ دستگاه کنتور بر روی چاه‌های مجاز فاقد کنتور در محدوده این شهرستان نصب و راه اندازی شده است.