جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران پس از شش ماه کاهش متوالی، در ژانویه افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ژانویه، به ۸۱ دلار و ۵۶ سنت رسید که در مقایسه با ۷۹ دلار و ۱۱ سنت در دسامبر، دو دلار و ۴۵ سنت معادل ۳.۱ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۸۱ دلار و ۵۶ سنت، در مقایسه با ۸۵ دلار و ۵۹ سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته است.

ارزش سبد نفتی اوپک در ژانویه، به ۸۱ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید که یک دلار و ۹۴ سنت معادل ۲.۴ درصد در مقایسه با دسامبر، افزایش داشت.

میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۸۱ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۸۵ دلار و ۲۴ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ بوده است.

طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ عضو است، در ژانویه به ۲۸.۸۸ میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای ماه به ماه،  ۴۹ هزار بشکه در روز کاهش داشت. تولید نفت خام در نیجریه، آنگولا و کویت افزایش یافت اما در عربستان سعودی، عراق و ایران کاهش داشت. تولید نفت ایران با ۲۲ هزار بشکه در روز کاهش، به ۲.۵۵۷ میلیون بشکه در روز رسید.

منبع: ایسنا