پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای خط آبرسانی سد نرماب به گنبد کاووس
پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای خط آبرسانی سد نرماب به گنبد کاووس
طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان، بزرگترین طرح وزارت نیرو در استان گلستان است که توسط شرکت آب منطقه‌ای در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» هدف از اجرای این طرح تامین آب شرب شهرها و روستاهای نوار مرزی با حداکثر نیاز آبی 1800 لیتر بر ثانیه و برای جمعیتی بالغ بر 550 هزار نفر است.
داود گیلک معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: بخش اعظم تامین آب شرب طرح مذکور به عهده سد نرماب است که پس از تصفیه، در مخزن 50 هزار مترمکعبی ذخیره و از طریق خط انتقال به قطر 1200 میلیمتر به شهرها و روستاهای نوار مرز انتقال می یابد.
وی افزود: خرید و اجرای خط انتقال اصلی آبرسانی از محل سد نرماب تا شهر گنبد کاووس با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ماده 56 توسط شرکت تولیدی صنعتی فراسان در دست اجراء بوده که در حال حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی است.
گیلک بیان کرد: احداث تصفیه‌خانه، ایستگاه پمپاژ و تکمیل مخزن ذخیره 50 هزار‌مترمکعبی از دیگر برنامه‌های این شرکت برای طرح موصوف است که پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز، اجرای آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.