بومی‌سازی یک تجهیز واحد اوره پتروشیمی مسجدسلیمان
بومی‌سازی یک تجهیز واحد اوره پتروشیمی مسجدسلیمان
پمپ کندانس فشاربالای واحد اوره پتروشیمی مسجدسلیمان به همت داخلی‌ها بومی‌سازی شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»حسین صالحی‌نیا، مدیر مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با اعلام این خبر گفت: این پمپ که صددرصد ساخت خارج از کشور بود، چند ماه پیش قادر به سرویس‌دهی عملیاتی نبود.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های فنی داخل مجتمع و ارزیابی کیفی بعضی از سازندگان داخل کشور، این پمپ به‌طور کلی در داخل کشور ساخته شد.

مدیر مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با بیان اینکه فشار خروجی این پمپ ۲۵۰ بار است، گفت: در این بومی‌سازی حدود ۴۵ درصد نمونه خارجی این پمپ صرفه‌جویی ارزی انجام شده است.