جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی
جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی
دومین نشست کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان با حضور اعضای کمیته راهبری و کمیته تخصصی برگزار شد

 به گزارش نبض انرژی، بررسی وضع اجرایی و پیشرفت طرح و تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه طرح مزبور ارائه شد.

در این نشست مجریان طرح، گزارشی درباره اقدام‌های انجام شده در طول اجرای پروژه ارائه دادند و در ادامه موضوع‌های مختلف طرح از نگاه مسئولان و کارشناسان نقد و ارزیابی و پس از ارائه نکات اصلاحی برای پیشبرد روند کار، عملکرد تصویب شد.

از جمله اقدام‌های انجام شده، برگزاری بیش از ده نشست کمیته تخصصی و بیست جلسه کارشناسی، اجرای نشست تخصصی با حضور اعضای شبکه‌های فناوری، ارائه‌ ۷ گزارش به کمیته تخصصی و بررسی گزارش‌ها، ارائه نقشه راه توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی و راه‌های اکتساب فناوری، ارائه شبکه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی شده در سطح ملی و بین‌المللی، پیشنهاد پروژه‌های تحقیقاتی در بسته دوم کاری قرارداد و ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه و تجاری سازی دستاوردهای طرح است.

با توجه به گزارش ارائه شده، متدولوژی تهیه نقشه راه و فعالیت‌های علمی انجام شده به تأئید کمیته راهبری رسید و در ادامه مقرر شد پروژه‌های پیشنهادی و ساختار تجاری سازی در کمیته تخصصی، بازنگری شده و در نشست بعدی کمیته راهبردی ارائه شود.

  • منبع خبر : مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران