نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق نیازمند سیستم‌های نوین حفاظتی است
نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق نیازمند سیستم‌های نوین حفاظتی است
معاون فیزیکی و حفاظت هوشمند دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر گفت: نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق به دلیل تعدد بسیار و وسعت پراگندگی مکانی نیازمند به کار‌گیری سیستم‌های نوین حفاظتی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»روح الله زمانی صفت در کارگروه آموزشی حفاطت فیزیکی وزارت نیرو ،دفتر مرکزی حراست توانیر و دفاتر حراست شرکتهای زیر‌مجموعه تصریح کرد‌: صنعت برق از صنایع زیربنایی و حساس کشور است و مسئولیت نگهبان‌ها و نیروهای حفاظت فیزیکی این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ضمن تشریح دستورالعمل شناسایی محیطی وزارت نیرو گفت: نگهبان‌ها باید نظم و انضباط واجرای دقیق مقررات را سرلوحه کار خود قرار دهند.
معاون فیزیکی و حفاظت هوشمند دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر بیان کرد: طرح‌های اجرا شده در صنعت برق در خصوص هوشمند سازی و حفاظت از تأسیسات برق بسیار قابل توجه و پر‌اهمیّت است.
وی گفت: تجهیزات و تأسیسات صنعت برق از لحاظ حجم و ابعاد، بسیار بزرگ بوده و با توجه به وسعت و گستردگی این تأسیسات و پراکندگی آنها‌، حفاظت و نگهداری صرفاً با نیروی انسانی و شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نبوده و نیازمند استفاده از سیستم‌های نوین حفاظتی هستیم.
زمانی صفت همچنین وظایف نیروهای حفاظت فیزیکی و جایگاه آنان را در اجرای طرح تفضیلی حفاظت فیزیکی تشریح کرد .